Visual Studio Ultimate 2012: Zvládání více úloh se stránkou Má práce

Play Visual Studio Ultimate 2012: Zvládání více úloh se stránkou Má práce
Sign in to queue

Description

Toto krátké video demonstruje, jak lze efektivně používat stránku Má práce k pozastavení více úkolů v sadě Visual Studio a následném pokračování v práci.

 

Embed

Download

Right click to download this episode

Download captions

The Discussion

Add Your 2 Cents