Visual Studio Ultimate 2012: Zvládání více úloh se stránkou Má práce

Sign in to queue

Description

Toto krátké video demonstruje, jak lze efektivně používat stránku Má práce k pozastavení více úkolů v sadě Visual Studio a následném pokračování v práci.

 

Embed

Download

Download this episode

Download captions

The Discussion

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to send us feedback you can Contact Us.