Visual Studio Ultimate 2012: Zvládání více úloh se stránkou Má práce

3 minutes, 39 seconds

Download

Right click “Save as…”

Toto krátké video demonstruje, jak lze efektivně používat stránku Má práce k pozastavení více úkolů v sadě Visual Studio a následném pokračování v práci.

 

Follow the discussion

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.