Visual Studio Ultimate 2012: Zvládání více úloh se stránkou Má práce

3 minutes, 39 seconds

Download

Right click “Save as…”

Toto krátké video demonstruje, jak lze efektivně používat stránku Má práce k pozastavení více úkolů v sadě Visual Studio a následném pokračování v práci.

 

Follow the discussion

  • Oops, something didn't work.

    Getting subscription
    Subscribe to this conversation
    Unsubscribing
    Subscribing

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.