Visual Studio Ultimate 2012: Pochopení závislostí kódu pomocí vizualizace

Play Visual Studio Ultimate 2012: Pochopení závislostí kódu pomocí vizualizace
Sign in to queue

Description

Toto krátké video demonstruje, jak používat nástroje vizualizace sady Visual Studio k pochopení závislostí a vztahů ve vašem kódu.

Embed

Download

Download this episode

Download captions

The Discussion

Add Your 2 Cents