Visual Studio Ultimate 2012: Vizualizace vlivu změny

Sign in to queue

Description

Toto krátké video demonstruje, jak použít nástroje vizualizace sady Visual Studio k pochopení vlivu změny nebo potenciální změny na váš kód.

Embed

Download

Download this episode

Download captions

The Discussion

Add Your 2 Cents