Udoskonalenia edytora kodu dla deweloperów języka XAML

Play Udoskonalenia edytora kodu dla deweloperów języka XAML
Sign in to queue

Description

Przebudowaliśmy usługę języka XAML na platformie kompilatora programu .NET ("Roslyn"), aby udostępnić ulepszone środowisko edytowania w języku XAML z zaawansowaną funkcją IntelliSense — działającą szybciej i bardziej niezawodną. Ponadto dodaliśmy obsługę regionów w języku XAML, miejscowe edytowanie w programie Visual Studio oraz obsługę podglądu definicji. To wideo zawiera krótkie omówienie udoskonaleń produktywności przeznaczonych dla deweloperów języka XAML korzystających z programu Visual Studio 2015.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents