Łączenie się z usługami przy użyciu programu Visual Studio

Play Łączenie się z usługami przy użyciu programu Visual Studio
Sign in to queue

Description

Deweloperzy tworzą aplikacje przy użyciu coraz większej liczby usług, a technologie usług rozwijają się również coraz szybciej. Jak deweloperzy mogą dotrzymać im kroku? Program Visual Studio 2015 oferuje nowoczesne środowisko korzystania z usług, w którym sposób użycia każdej usługi można dostosować do własnych potrzeb, co motywuje deweloperów do szybkiego znajdowania odpowiedzi na pojawiające się podczas tego procesu pytania.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents