Visual Studio Ultimate 2012: Gromadzenie i analizowanie danych w środowisku produkcyjnym

Sign in to queue

Description

Ten krótki film pokazuje, jak gromadzić dane o działaniu aplikacji w środowisku produkcyjnym, a następnie analizować je w celu wykrywania błędów i odtwarzania kroków prowadzących do błędów.

Embed

Download

Download this episode

Download captions

The Discussion

Add Your 2 Cents