Visual Studio Ultimate 2012: Koordynowanie zespołu za pomocą mechanizmu zwinnego zarządzania projektami

2 minutes, 58 seconds

Download

Right click “Save as…”

Ten krótki film pokazuje, jak za pomocą narzędzi zwinnego zarządzania projektami dostępnych w programach Team Foundation Server i Visual Studio planować zaległości oraz koordynować prace w zespole.

Follow the discussion

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.