Visual Studio Ultimate 2012: Łatwe odtwarzanie błędów za pomocą testowania ręcznego

Play Visual Studio Ultimate 2012: Łatwe odtwarzanie błędów za pomocą testowania ręcznego
Sign in to queue

Description

Ten krótki film pokazuje, jak za pomocą programu Microsoft Test Manager deweloperzy i testerzy mogą łatwo rejestrować i odtwarzać kroki prowadzące do wystąpienia usterek oraz dzienniki IntelliTrace dla wykrytych błędów.

Embed

Download

Download this episode

Download captions

The Discussion

Add Your 2 Cents