Visual Studio Ultimate 2012: Wyszukiwanie sklonowanego kodu i zarządzanie nim

Download this episode

Download Video

Download captions

Description

Ten krótki film pokazuje, jak w bazie kodu szukać powielających się fragmentów, w tym skopiowanych i wklejonych, a następnie wykonać na tych fragmentach operacje poprawiające architekturę rozwiązania.

Embed

Format

Available formats for this video:

Actual format may change based on video formats available and browser capability.

    The Discussion

    Comments closed

    Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to send us feedback you can Contact Us.