Visual Studio Ultimate 2012: Wyszukiwanie sklonowanego kodu i zarządzanie nim

1 minute, 51 seconds

Download

Right click “Save as…”

Ten krótki film pokazuje, jak w bazie kodu szukać powielających się fragmentów, w tym skopiowanych i wklejonych, a następnie wykonać na tych fragmentach operacje poprawiające architekturę rozwiązania.

Follow the discussion

  • Oops, something didn't work.

    Getting subscription
    Subscribe to this conversation
    Unsubscribing
    Subscribing

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.