Visual Studio Ultimate 2012: Wyszukiwanie sklonowanego kodu i zarządzanie nim

Play Visual Studio Ultimate 2012: Wyszukiwanie sklonowanego kodu i zarządzanie nim
Sign in to queue

Description

Ten krótki film pokazuje, jak w bazie kodu szukać powielających się fragmentów, w tym skopiowanych i wklejonych, a następnie wykonać na tych fragmentach operacje poprawiające architekturę rozwiązania.

Embed

Download

Download this episode

Download captions

The Discussion

Add Your 2 Cents