Visual Studio Ultimate 2012: Poprawa jakości za pomocą testów jednostkowych i sztucznych elementów

3 minutes, 49 seconds

Download

Right click “Save as…”

Ten krótki film pokazuje, jak w programie Visual Studio wykonywać testy jednostkowe na platformach testowych różnych producentów oraz nimi zarządzać oraz jak tworzyć sztuczne elementy w celu testowania złożonych systemów.

Follow the discussion

  • Oops, something didn't work.

    Getting subscription
    Subscribe to this conversation
    Unsubscribing
    Subscribing

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.