Visual Studio Ultimate 2012: Zarządzanie środowiskami laboratoryjnymi na potrzeby testów

2 minutes, 51 seconds

Download

Right click “Save as…”

Ten krótki film pokazuje, jak za pomocą funkcji zarządzania laboratorium tworzyć spójne środowiska testowe i nimi zarządzać.

Follow the discussion

  • Oops, something didn't work.

    Getting subscription
    Subscribe to this conversation
    Unsubscribing
    Subscribing

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.