Visual Studio Ultimate 2012: Wykorzystywanie diagramów warstwowych do projektowania architektury i sprawdzania jej poprawności

Play Visual Studio Ultimate 2012: Wykorzystywanie diagramów warstwowych do projektowania architektury i sprawdzania jej poprawności
Sign in to queue

Description

Zobaczysz w nim, jak zaprojektować warstwy architektury w produkcie, po czym zweryfikować je pod kątem implementowania docelowej architektury przez składniki.

Embed

Download

Download this episode

Download captions

The Discussion

Add Your 2 Cents