Visual Studio Ultimate 2012: Wizualizacja skutków wprowadzenia zmian

Play Visual Studio Ultimate 2012: Wizualizacja skutków wprowadzenia zmian
Sign in to queue

Description

Ten krótki film pokazuje, jak za pomocą narzędzi wizualizacyjnych programu Visual Studio ustalić faktyczny lub potencjalny wpływ zmian wprowadzonych w kodzie.

Embed

Download

Download this episode

Download captions

The Discussion

Add Your 2 Cents