Tworzenie aplikacji platformy Windows Presentation Foundation (WPF)

Play Tworzenie aplikacji platformy Windows Presentation Foundation (WPF)
Sign in to queue

Description

Platforma Windows Presentation Foundation (WPF) w połączeniu z językiem XAML [https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms752059%28v=vs.110%29.aspx] tworzą zaawansowany system prezentacji służący do tworzenia aplikacji klasycznych dla systemu Windows z atrakcyjnymi wizualnie środowiskami pracy użytkowników, które zawierają interfejs użytkownika, multimedia i złożone modele biznesowe. Program Visual Studio 2015 oferuje nowe funkcje, takie jak usługa języka XAML na platformie kompilatora programu .NET ("Roslyn"), zupełnie nowy program Blend for Visual Studio 2015, narzędzia debugowania interfejsu użytkownika dla języka XAML oraz narzędzie osi czasu aplikacji, które zwiększa produktywność deweloperów platformy WPF i pozwala im na tworzenie nowoczesnych aplikacji biznesowych wysokiej jakości. To wideo zawiera krótkie omówienie nowych funkcji dostępnych dla deweloperów platformy WPF w programie Visual Studio 2015.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents