Visual Studio Ultimate 2012: Üretimde veri toplama ve çözümleme

Play Visual Studio Ultimate 2012: Üretimde veri toplama ve çözümleme
Sign in to queue

Description

Bu kısa video üretimde çalışan uygulamalarda çalışma zamanı verilerinin asıl toplanacağını ve sonra hataları ve yeniden üretim adımlarını belirlemek için nasıl analiz edileceğini gösterir.

Embed

Download

Download this episode

Download captions

The Discussion

Add Your 2 Cents