Visual Studio Ultimate 2012: Üretimde veri toplama ve çözümleme

2 minutes, 44 seconds

Download

Right click “Save as…”

Bu kısa video üretimde çalışan uygulamalarda çalışma zamanı verilerinin asıl toplanacağını ve sonra hataları ve yeniden üretim adımlarını belirlemek için nasıl analiz edileceğini gösterir.

Follow the discussion

  • Oops, something didn't work.

    Getting subscription
    Subscribe to this conversation
    Unsubscribing
    Subscribing

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.