Visual Studio Ultimate 2012: SharePoint için Geliştirme, Test Etme ve Üretimde Hata Ayıklama

Sign in to queue

Description

Bu kısa video, Visual Studio Ultimate 2012 Güncelleştirme 1'de sunulan SharePoint geliştirme için bazı yeni özellikleri gösterir.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents