Visual Studio Ultimate 2012: Çalışmam ile nasıl çok görevli çalışabilirim

Play Visual Studio Ultimate 2012: Çalışmam ile nasıl çok görevli çalışabilirim
Sign in to queue

Description

Bu kısa video Visual Studio'da birden fazla görevi etkili bir şekilde askıya almak ve sürdürmek için Çalışmam'ın nasıl kullanılacağını gösterir.

Embed

Download

Right click to download this episode

Download captions

The Discussion

Add Your 2 Cents