Visual Studio Ultimate 2012: Görselleştirme kullanarak kodunuzun bağımlılıklarını anlama

Play Visual Studio Ultimate 2012: Görselleştirme kullanarak kodunuzun bağımlılıklarını anlama
Sign in to queue

Description

Bu kısa video kodunuzdaki bağımlılıkları ve ilişkileri anlamak için Visual Studio'da görselleştirme araçlarının nasıl kullanılacağını gösterir.

Embed

Download

Download this episode

Download captions

The Discussion

Add Your 2 Cents