08 Podsumowanie – Release Management.

Play 08 Podsumowanie – Release Management.
Sign in to queue

Description

 Podsumowanie. Uwagi o utrzymaniu aplikacji.

Kursy powiązane: https://channel9.msdn.com/Series/Visual-Studio-Application-Insights--jak-monitorowa-wasne-aplikacje-nie-tylko-Web-owe 

Embed

Download

Download this episode

More episodes in this series

Related episodes

The Discussion

Add Your 2 Cents