Serious games - budowa i architektura symulacyjnych gier decyzyjnych na przykładzie szkolenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Mariusz Chmielewski)

Sign in to queue

The Discussion

Add Your 2 Cents