Εισαγωγή στο Web Platform Installer

6 minutes, 37 seconds

Download

Right click “Save as…”

Ο Web Platform Installer είναι ένα εργαλείο που μας επιτρέπει να εγκαθιστούμε Applications (Dotnetnuke), Frameworks(.NET Framework, PHP) και Τools (WebMatrix) με ένα μόνο click. Σε αυτό το video παρουσιάζεται η λειτουργικότητα και ο τρόπος εγκατάστασης του.

Tags:

Follow the discussion

  • Oops, something didn't work.

    Getting subscription
    Subscribe to this conversation
    Unsubscribing
    Subscribing

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.