Εισαγωγή στο Web Platform Installer

6 minutes, 37 seconds

Download

Right click “Save as…”

Ο Web Platform Installer είναι ένα εργαλείο που μας επιτρέπει να εγκαθιστούμε Applications (Dotnetnuke), Frameworks(.NET Framework, PHP) και Τools (WebMatrix) με ένα μόνο click. Σε αυτό το video παρουσιάζεται η λειτουργικότητα και ο τρόπος εγκατάστασης του.

Tags:

Follow the discussion

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.