Εισαγωγή στο Web Platform Installer

Download this episode

Download Video

Description

Ο Web Platform Installer είναι ένα εργαλείο που μας επιτρέπει να εγκαθιστούμε Applications (Dotnetnuke), Frameworks(.NET Framework, PHP) και Τools (WebMatrix) με ένα μόνο click. Σε αυτό το video παρουσιάζεται η λειτουργικότητα και ο τρόπος εγκατάστασης του.

Tags:

greek, IIS, PHP, WebMatrix

Embed

Format

Available formats for this video:

Actual format may change based on video formats available and browser capability.

    The Discussion

    Comments closed

    Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.