Εισαγωγή στο συντακτικό Razor

Play Εισαγωγή στο συντακτικό Razor
Sign in to queue

Description

Το video αυτό κάνει μια εισαγωγή στο συναντικό Razor και απευθύνεται σε χρήστες με μικρή εμπειρία τόσο στο ίδιο το συνακτικό όσο και στο Web Development γενικότερα.

Embed

Download

Download this episode

More episodes in this series

Related episodes

The Discussion

Add Your 2 Cents