Εισαγωγή στο συντακτικό Razor

Download this episode

Download Video

Description

Το video αυτό κάνει μια εισαγωγή στο συναντικό Razor και απευθύνεται σε χρήστες με μικρή εμπειρία τόσο στο ίδιο το συνακτικό όσο και στο Web Development γενικότερα.

Embed

Format

Available formats for this video:

Actual format may change based on video formats available and browser capability.

    More episodes in this series

    Related episodes

    The Discussion

    Comments closed

    Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to send us feedback you can Contact Us.