Azure onboarding serie - deel 1 "algemene zaken rondom Microsoft Azure"

Play Azure onboarding serie - deel 1 "algemene zaken rondom Microsoft Azure"
Sign in to queue

Description

In deze webcast een kort overzicht voor iedereen die Azure daadwerkelijk in gebruik wil nemen in de organisatie. Martin Vliem gaat in op de volgende onderdelen. In deel 2 van deze onboarding's video's wordt een demo gegeven hoe u daadwerkelijk toegang krijgt tot de portalen met resources.

- Kort overzicht
- Azure enterprise controls
- Getting started!

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents