Azure onboarding serie - deel 3 "Subscription Management"

Play Azure onboarding serie - deel 3 "Subscription Management"
Sign in to queue

Description

In dit deel de best practices die gekoppeld zijn aan subscriptie management. Subscriptie is een belangrijk onderdeel van de governance en de azure sturingscontrols. Martin Vliem gaat in op


- Enterprise controls recap
- Azure billing, administration governance
- Azure subscription governance
- Azure resource manager

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents