Akademie programování - Kodu 02

Play Akademie programování - Kodu 02
Sign in to queue

Description

Seznámení s nástrojem Kodu. Seznámení s prostředím a ovládáním. Vytvoření hry ve které hlavní postava jí jablko. Vysvětlení základů programování v Kodu.

Tag:

Kodu

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents