Akademie programování - Kodu 03

Play Akademie programování - Kodu 03
Sign in to queue

Description

Ukážeme si vytváření různých druhů jablek přímo ve hře. Vysvětlíme si kombinování vícero podmínek. Přidáme počítání bodů získaných sběrem jablek.

Tag:

Kodu

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents