Akademie programování - C# 01

Play Akademie programování - C# 01
Sign in to queue

Description

V této lekci si ukážeme jak nainstalovat Visual Studio - programovací prostředí, které budeme používat pro jazyk C#.

Tag:

C#

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents