Akademie programování - C# 02

Play Akademie programování - C# 02
Sign in to queue

Description

Vytvoříme si základní program v jazyku C#.
Vysvětlíme si základy jazyka C# a jazyka XAML, který se používá na tvorbu uživatelských rozhraní.

Tag:

C#

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents