Akademie programování - C# 03

Play Akademie programování - C# 03
Sign in to queue

Description

V lekci si vytvoříme vlastní funkci. Ukážeme si jak ji můžeme zavolat z kódu a poté si přidáme časovač. Budeme každou vteřinu odečítat z počtu životů.

Tag:

C#

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents