Akademie programování - C# 04

Play Akademie programování - C# 04
Sign in to queue

Description

Do programu si přidáme obrázek stěny a vykreslíme si jej pomocí prvků jazyka XAML.

Tag:

C#

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents