Akademie programování - C# 05

Play Akademie programování - C# 05
Sign in to queue

Description

Vysvětlíme si práci s cyklem for. Pomocí něho vytvoříme herní plochu, vykreslíme tedy kolem ní stěnu.

Tag:

C#

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents