Akademie programování - C# 06

Sign in to queue

Description

V této lekci si přidáme vlastní funkce, vysvětlíme si jak fungují parametry a návratové hodnoty funkcí.
Přidáme si také vlastní výčtový typ, který budeme používat pro určení typu pole, které se nachází na hrací ploše.
Ukážeme si také jak používat složitější podmínky a skládat je dohromady.

Tag:

C#

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to send us feedback you can Contact Us.