Akademie programování - C# 06

Play Akademie programování - C# 06
Sign in to queue

Description

V této lekci si přidáme vlastní funkce, vysvětlíme si jak fungují parametry a návratové hodnoty funkcí.
Přidáme si také vlastní výčtový typ, který budeme používat pro určení typu pole, které se nachází na hrací ploše.
Ukážeme si také jak používat složitější podmínky a skládat je dohromady.

Tag:

C#

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents