Akademie programování - C# 07

Play Akademie programování - C# 07
Sign in to queue

Description

V této lekci si vytvoříme vlastní třídu pro práci s pozicemi. Poté si ukážeme jak můžeme vytvořit objekt naší vlastní třídy a jak přistoupit k jeho vlastnostem.

Tag:

C#

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents