Akademie programování - C# 07

Download this episode

Download Video

Description

V této lekci si vytvoříme vlastní třídu pro práci s pozicemi. Poté si ukážeme jak můžeme vytvořit objekt naší vlastní třídy a jak přistoupit k jeho vlastnostem.

Tag:

C#

Embed

Format

Available formats for this video:

Actual format may change based on video formats available and browser capability.

    The Discussion

    Comments closed

    Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to send us feedback you can Contact Us.