Budování hybridního cloudu

Play Budování hybridního cloudu
Sign in to queue

Description

Toto video je součástí kurzu Hybridní cloud - Best Practices na výukovém portálu MVA.

Ve videu se podíváme na čtyři základní kroky nutné pro vybudování hybridního Cloudu: Ověření stavu private Cloud, propojení privátního a public Cloudu, zajištění uživatelského rozhraní, provázání technické a obchodní stránky věci.

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents