Cross Platform Development - Část 1.: Introduction

Play Cross Platform Development - Část 1.: Introduction
Sign in to queue

Description

Ve čtvrtek 21. května proběhlo v českém Microsoftu školení na téma multiplatformního vývoje ve Visual Studiu. Matteo Pagani představil postupně Xamarin, Cordovu a univerzální aplikace pro Windows 10. Záznamy workshopu tvoří šestidílnou sérii:

  1. Introduction (toto video)
  2. Xamarin and Android
  3. Xamarin and iOS
  4. Xamarin Forms
  5. Cordova
  6. Universal Windows Platform

Videa jsou v angličtině.

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents