Microsoft hybridní cloud - přehled

Play Microsoft hybridní cloud - přehled
Sign in to queue

Description

Toto video je součástí kurzu Hybridní cloud - Best Practices na výukovém portálu MVA.

Video popisuje zákaldní koncept hybridního Cloudu a jeho jednotlivých komponent.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents