Nasazení hybridního cloudu

Play Nasazení hybridního cloudu
Sign in to queue

Description

Toto video je součástí kurzu Hybridní cloud - Best Practices na výukovém portálu MVA.

V tomto videu se dotkneme zásadních komponent hybridního cloudu jako jsou Azure pack, virtuální servery, Microsoft SQL Server.

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents