Plánování hybridního cloudu

Play Plánování hybridního cloudu
Sign in to queue

Description

Toto video je součástí kurzu Hybridní cloud - Best Practices na výukovém portálu MVA.

Jedním z klíčových kroků směrem k nasazení hybridního Cloudu je plánování. Ve videu je věnována pozornost důležitým otázkám, které je třeba zvážit při přípravě hybridního prostředí.

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents