Virtualizace v podání Microsoftu - Privátní cloud - praxe

Play Virtualizace v podání Microsoftu - Privátní cloud - praxe
Sign in to queue

Description

Toto video je součástí kurzu Virtualizace v podání Microsoftu na výukovém portálu MVA.

V praktické ukázce zjistíte, jak probíhá proces vytváření privátního cloudu, včetně nastavení vyhrazené kapacity a definování přístupových rolí.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents