Virtualizace v podání Microsoftu - Správa platformy VMWare

Play Virtualizace v podání Microsoftu - Správa platformy VMWare
Sign in to queue

Description

Toto video je součástí kurzu Virtualizace v podání Microsoftu na výukovém portálu MVA.

System Center Virtual Machine Manager si bezezbytku poradí se správou Hyper-V, ovšem je schopen připojit se i k virtualizační infrastruktuře vybudované nad VMWare, a v této infrastruktuře bez problému vytvářet virtuální stroje, provádět migrace a mnoho dalšího. Video vám předloží podrobnější informace.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents