Údržba hybridního cloudu

Play Údržba hybridního cloudu
Sign in to queue

Description

Toto video je součástí kurzu Hybridní cloud - Best Practices na výukovém portálu MVA.

Video nabízí detailní pohled na best practices, předpřipravená řešení, nástroje pro správu, online dokumentace, návody a další zdroje, které Vám pomohou při využívání hybridního prostředí. Postupně se dotkneme vytváření VM, přidávání položek do galerie, Service Templates, automatizace nasazení aplikací atd.

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents