Automatické generování T-SQL príkazu

Play Automatické generování T-SQL príkazu
Sign in to queue

Description

Když už neco nejde naklikat v Management Studiu, je potreba prejít na T-SQL kód. Abychom si psaní ulehcili, je možné T-SQL príkazy nechat víceméne automaticky vygenerovat a následne je jen upravit k obrazu svému. Urceno všem vývojárum.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Conversation locked

This conversation has been locked by the site admins. No new comments can be made.