VS 2013 (12.) - Orientace v kódu

Play VS 2013 (12.) - Orientace v kódu
Sign in to queue

Description

Visual Studio 2013 obsahuje zajímavé novinky pro lepší orientaci v kódu. Funkce Navigate To vám umožní hledat v celém projektu se znalostí jeho struktury, ne pouhým textovým hledání. Vylepšené posuvníky zobrazují náhled kódu a problému v nem. Peek Definition pak zobrazuje definici urcitého prvku v kontextu kódu, který jej používá. Urceno pro všechny vývojáre.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Conversation locked

This conversation has been locked by the site admins. No new comments can be made.