Jednotné pracovní prostředí

Play Jednotné pracovní prostředí
Sign in to queue

Description

Nedílnou součástí studia je práce v týmu. Studentské týmy pracují na společných úkolech a musejí spolu efektivně komunikovat. Druhým pohledem na práci v týmu je společná příprava do výuky a sdílení materiálů a znalostí ke konkrétnímu předmětu.

Embed

Download

Right click to download this episode

Download captions

The Discussion

Add Your 2 Cents