Golfförbundet använder Microsoft's testverktyg för att garantera god prestanda

Download this episode

Download Video

Description

Teknik: Microsoft Prestandatestverktyg
När Svenska golfförbundet skulle göra om golf.se var det mycket viktigt att prestandan på webbplatsen skulle vara väldigt bra. Av det skälet valde de att inte kontrollera prestandan i slutet på projektet, utan istället ha denna aspekt som en integrerad del i projektet.
De ville också kunna säkerställa att hostern där golf.se körs skulle kunna klara av att hantera de prestandakrav som golfförbundet krävde.
För att göra detta valde de att samarbeta med Ligths Inline och att använda sig av prestandatestverktygen ifrån Microsoft.
Kontakt: Ove Ellemark, Svenska Golfförbundet; Henrik Caesar, Lights Inline; Dag König, Microsoft

Embed

Format

Available formats for this video:

Actual format may change based on video formats available and browser capability.

    The Discussion

    Comments closed

    Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to send us feedback you can Contact Us.