MSDN Radio Special – Niklas Gustafsson om Axum

Download this episode

Description

Niklas Gustafsson, en svensk som bott länge i USA, jobbar med ett mycket spännande inkubationsprojekt på Microsoft med namnet Axum.

Axum är ett nytt programmeringsspråk som skall underlätta att skapa program som kan exekvera olika delar parallellt.

Det blir naturligtvis en diskussion om Axum men också om parallellprogrammering mer generellt.

Embed

Format

Available formats for this video:

Actual format may change based on video formats available and browser capability.

    The Discussion

    Comments closed

    Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to send us feedback you can Contact Us.