MSDN Radio Special – Niklas Gustafsson om Axum

Download

Right click “Save as…”

  • MP3 (Audio only)

Niklas Gustafsson, en svensk som bott länge i USA, jobbar med ett mycket spännande inkubationsprojekt på Microsoft med namnet Axum.

Axum är ett nytt programmeringsspråk som skall underlätta att skapa program som kan exekvera olika delar parallellt.

Det blir naturligtvis en diskussion om Axum men också om parallellprogrammering mer generellt.

Tags:

Follow the discussion

  • Oops, something didn't work.

    Getting subscription
    Subscribe to this conversation
    Unsubscribing
    Subscribing

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.