Unit4 Agresso HRM - använder TFS för att effektivisera sin programutveckling

Download this episode

Download Video

Description

Teknik: Team Foundation Server
Unit4 Agresso HRM utvecklar ett webbaserat system för kompetens- och kurshantering samt för administration av organisationsstrukturer och dess personal.
Unit4 Agresso HRM har sedan två år tillbaka kört TFS ärendehantering med gott resultat men avvaktat med att flytta källkoden från SourceSafe beroende på att de byggen man körde i NAnt bland annat innehöll funktionalitet som utan anpassningar inte fanns i TFS.
Utmaningen bestod i att skapa nya byggen i TFS med samma funktionalitet som NAnt för att till fullo kunna utnyttja TFS koppling mellan ärenden-källkod-byggen samt ersätta en manuell Excel fil med en TFS rapport som kunde visa exakt vilka features och buggar som är nya mellan två releaser och inte bara två byggen.
Kontakt: Daniel.Wentzel, Unit4 Agresso; Magnus Timner, Qwise; Dag König, Microsoft 

Embed

Format

Available formats for this video:

Actual format may change based on video formats available and browser capability.

    The Discussion

    Comments closed

    Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.