MSDN TV- Nyheter för WCF i och med Visual Studio 2008

Play MSDN TV- Nyheter för WCF i och med Visual Studio 2008
Sign in to queue

Description

I den här screencasten visar jag på några av nyheterna som finns i Visual Studio 2008 för att bygga WCF-tjänster. Exempelvis WCFSvcHost.exe och dess motsvarande klient, avancerade alternativ vid automatgenerering av proxy-klient och lite annat smått och gott.

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents